Tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteessa kerromme, mihin tarkoituksiin keräämme ja käytämme henkilötietoja, mitä tietoja keräämme, mistä tiedot on kerätty ja miten halutessaan tiedot saa poistettua henkilörekistereistämme sekä peruutettua mahdollisen henkilötietojen käsittelyyn annetun suostumuksen.

1. Rekisterinpitäjä

DAVA Foods Finland Oy
PL 6, 20761 Piispanristi
Puh: (02) 214 420

Yhteystieto: myynti@davafoods.fi

2. Rekisterin nimi

Davafoods.fi verkkosivujen -asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjän antamia tietoja käytetään asiakkaan tunnistamiseen ja palvelemiseen. Henkilötietoja käsitellään kokonaisuudessaan asiakassuhteen hoitamista ja kehittämistä varten.

Oikeus käyttää henkilötietoja perustuu johonkin seuraavista perusteista:

  • Suostumus: DAVA Foods Finland Oy on saanut ennalta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn. Suostumus on annettu kirjallisesti, suullisesti, sähköpostitse, verkkokaupan ostoksen yhteydessä tai markkinointiluvan antamisen yhteydessä.
  • Sopimuksen täytäntöönpano: Tietojen käsittely on tarpeen sopimuksen, kuten verkkokaupasta ostetun tuotteen toimituksen suorittamiseksi.

4. Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme ainoastaan sellaisia henkilötietoja, joiden käsittely on kohtuudella tarpeen tässä tietosuojaselosteessa esitettyjen tarkoitusten yhteydessä.

Keräämme asiakkailtamme tietoja asiakkuuksien hallintaa varten. Verkkokaupassa asioidessa tietoja antava ja pääasiallinen tietolähde on verkkosivuston käyttäjä eli asiakas itse, joka antaa tiedot asioidessaan www.davafoods.fi -sivustolla.

Verkkopalvelumme kautta tietonsa jättävältä asiakkaalta asiakkaalta kerätään seuraavia tietoja: 

  • Tunnistamistiedot: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero.
  • Annettu palaute ja lähetetyt viestit.
  • Mahdollinen lupa sähköpostilla lähetettävää markkinointia varten.

DAVA Foods Finland käyttää tietoja asiakkuuksien hallintaan ja käyttäjien tunnistamiseen.

Tietoja voidaan käyttää kohdennettuun sähköpostimainontaan niille, jotka ovat antaneet markkinointiluvan.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi davafoods.fi -sivuston käyttäjästä hänen itse ilmoittamansa tiedot. Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot kertyvät asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista ja muutoksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas antaa markkinointiluvan tai tilaa sähköisen uutiskirjeen. Asiakkaan nimi- ja osoitetietoja päivitetään tarvittaessa myös ulkopuolisista rekistereistä. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän lukuun henkilötietojen käsittelijät. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, mutta poikkeuksen muodostavat viranomaistahot lakisääteisissä tapauksissa.

7. Tietojen siirto kolmansille osapuolille tai EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietoa ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Dava Foods Finland Oy voi luovuttaa tietoja mainostoimistoilleen näiden tarjoamien palveluiden suorittamiseksi. Dava Foods Finland Oy siirtää henkilötietoja palveluntarjoajilleen vain siinä määrin kuin ne osallistuvat tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

8. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista tässä selosteessa kerrottujen käyttötarkoituksen täyttymiseen. Mikäli laissa asetettujen velvoitteiden osalta on tarpeellista, voimme säilyttää tietoja kauemmin. Kirjapito ja kuluttajakauppaa koskevien vasteiden hoitaminen voi edellyttää, että tietoja säilytetään kauemmin.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän käyttämän verkkosivujen palvelimen palveluntarjoaja vastaa palvelimen asianmukaisesta suojauksesta. Verkkosivujen tiedot välittyvät käyttäen SSL/TLS-suojattua yhteyttä. Rekisteri edellyttää tunnistautumista.

10. Rekisteröidyn tietojen korjaus-, tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on tallennettu asiakasrekisteriin. Tarkastusoikeutta voi käyttää maksuttomasti kerran vuodessa. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojensa korjausta ja hävittämistä.

Tietojen korjaus-, tarkastus- ja kieltopyyntö tulee tehdä kirjallisena rekisterin yhteystietoissa mainittuun osoitteeseen. Henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisella ja voimassa olevalla virallisella henkilöllisyystodistuksella.

Voit olla antamatta henkilötietoja niissä tilanteissa, joissa keräämme henkilötiedot suoraan sinulta. Voit kieltää suoramarkkinoinnin tai peruuttaa suostumuksesi siihen milloin tahansa. 

Voit pyytää, että tietosi poistetaan kokonaan tai niiden käyttöä rajoitetaan vain osaan palveluistamme. Poistamme tiedot kohtuullisessa ajassa ja edellyttäen että ei ole mitään laillista perustetta säilyttää tietojasi. 

11. Evästeiden käyttö

Rekisterinpitäjän verkkosivut käyttävät omia ja kolmansien osapuolien evästeitä käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Evästeet keräävät tietoa esimerkiksi verkkosivulla vierailevien kävijöiden liikkumisesta ja käyttäytymisestä. Jotkut evästeet saattavat olla pakollisia rekisterinpitäjän verkkosivujen toimivuuden kannalta.

Evästeiden, sosiaalisen median ja analytiikan kautta kerätyt tiedot ovat anonyymeja eikä niitä voida käyttää henkilöiden tunnustamiseen. Näitä tietoja käytämme verkkosivustoilla kävijöiden analysointiin, jotta voimme palvella paremmin ja kohdentaa markkinointia. Tietoja kerätään sivustojen kävijämääristä, kestosta ja kävijäpolusta sivustolla sekä tuotteiden myynnistä.

Käytämme Google Analytics -ohjelmaa kerätäksemme tietoja siitä, miten verkkosivustoa käytetään. Tietojen avulla pyrimme ymmärtämään paremmin, mitä verkkosivuston asiakkaat haluavat ja antamaan asiakkaille hyvän käyttökokemuksen.

12. Oikeus muutoksiin

Davafoods.fi pidättää oikeuden muutoksiin tietosuojaselosteessa. Kaikissa yksityisyyteen, tähän selosteeseen ja tietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä myynti@davafoods.fi.